Speahx

 

 

Spillere

2 – XX

 

Regler

- For hver femte spiller anbefales det å legge til en ekstra kortstokk.

- Hver spiller mottar fem kort (“bordkort”) med baksiden opp (ingen skal vite identiteten til de kortene)

- Hver spiller mottar fem kort (“håndkort”). Kortene er personlige, og skal kun bli vist andre spillere ved bruk.

 - Trekte kort kan ikke benyttes direkte, selv om verdien på kortet skulle være lik den spilleren akkurat har lagt på bordet. Dette er fordi det å trekke et kort symboliserer at spilleren er ferdig med sin tur (”ikke-stress prinsippet”)

- De gjenværende kortene etter utdeling skal legges i en bunke på bordet, og bli brukt som ”trekkort”.

- Alle spillere skal ha fem ”håndkort”, frem til de har tømt bunken med ”trekkort”.

- Det er ikke tillatt å skifte ut ”bordkortene” med ”håndkort” eller trekte kort.

- Spillet starter ved at spilleren til venstre for utdeleren spiller et kort, deretter går turen med klokka.

- ”Bordkort” skal ikke benyttes før spilleren er tom for ”håndkort”, og det ikke er flere ”trekkort” tilgjengelig.

- ”Bordkort” skal bare benyttes én etter én, og ubrukte skal forbli uidentifisert på bordet.

- Spilleren som benytter ”bordkort” har selv valget om han ønsker å vise et ”bordkort” som ikke kan benyttes til de andre spillerene.

 - Hvis en spiller ikke kan bruke ”bordkortet” han trekker, skal ”bordkortet” og bunken trekkes inn og benyttes som ”håndkort”. Det samme gjelder om spilleren ikke har noen egnede ”håndkort”.

- En spiller som har trukket inn bunken er ferdig med sin tur.

- En spiller kan trekke opptil tre sjansekort. De kan trekkes uavhengig om spilleren har ”håndkort” som kan benyttes, og trekkes én og én.

- En spiller som trekker sjansekort, er tvunget til å benytte sjansekortene eller trekke inn. Det er med andre ord ikke tillatt å gå tilbake til ”håndkort” om man har startet å trekke sjansekort.

- Sjansekort kan benyttes i kombinasjon med tre andre ”håndkort” av lik verdi. Ved alle andre tilfeller skal sjansekort og ”håndkort” holdes separat til spilleren har avsluttet sin tur.

- Det er bare tillatt å benytte kort som er av lik verdi eller farge til kortet som ble lagt på sist. Unntaket er spesialkort.

- Ved å spille et kort av samme verdi, kan en spiller skifte fra en farge til en annen.

- Vinneren er den som først er tom for kort.

- Spillet er over når det bare er en som sitter igjen med kort

Spesialkort og kombinasjoner

- Toere er “vrikort”. De kan bli brukt selv om toeren ikke er av samme farge eller verdi som kortet som er i spill. De kan bli brukt til å skifte fra en farge til en annen etter spillerens ønske. Etter at en toer er lagt på vil spillet fortsette som normalt, og påfølgende spiller må legge på fargen som det er vridd til.

- Tiere fjerner kortbunken i spill. Spilleren beholder muligheten til å legge på, etter bruk av en eller flere tiere.

- Fire kort med lik verdi har samme funksjon som en tier. Blir det lagt på flere enn fire like (når man benytter to eller flere kortstokker), skal de resterende som ikke går opp i fire brukes i spill.

- Bruk av jokere er en valgmulighet, og benyttes i så fall til å gi kortbunken i spill til en valgfri spiller. Spilleren som får bunken må benytte kortene han mottar som ”håndkort”. Ved bruk av joker tas jokeren ut av spill. Det skal ikke benyttes mer enn to jokere i et spill.

- Hvis det ikke benyttes jokere, skal jokerne erstattes med ”Terminator-Torkel”. ”Terminator-Torkel” består av fire knekter av ulik farge, men har ellers samme funksjon som jokeren.

 

Sjargong

- Det er vanlig å benytte følgene ord når man spiller Speahx:

- “Speah”, når man vrier fra en farge til spar.

- “Torkel”, når man legger på sparknekten.

 

Eksempelrunde

Spillere: Alex, Janet, Michael, John, Kevin, Penelope and Fredrich

 

1)      Janet stokker kortene og deler ut fem kort (x2) til hver.

2)      Michael starter runden ved å spille hjerterfem, og avslutter hans tur ved å trekke et kort.

3)      John spiller hjerterkonge, og trekker et kort.

4)      Kevin spiller ruterkonge, og trekker et kort.

5)      Penelope spiller spar-to (fargen på kortet har ingen betydning) og vrir til kløver. Hun avslutter sin tur ved å trekke et kort.

6)      Fredrich tror ikke han har kløver eller noen spesialkort, men i stedet for å trekke inn bunken benytter han seg av et sjansekort. Etter å ha trukket et sjansekort kommer han på at tieren er et spesialkort han kunne ha benyttet, men siden han har startet å trekke sjansekort får han ikke lov til å benytte det. På det siste (tredje) sjansekortet får han kløverfem og benytter det. Han trekker nå ikke inn kort, siden han allerede har flere enn fem kort på hånda.

7)      Alex benytter en joker (det kunne også vært en Terminator-Torkel), og gir bunken til John.

8)      Janet kan nå benytte hvilket som helst kort, siden det ikke ligger noen kort på bordet. Hun sier: ”Torkel!”, mens hun spiller sparknekten.

9)      Michael legger på to knekter, en av spar og en av hjerter. Siden begge har samme verdi, er det tillatt. Han trekker deretter inn to kort fra bunken

10)   John, som nå har flere kort på hånda enn hans fingrer kan håndtere, spiller hjerterseks.

 

 

67) Fredrich benytter spesialkortet hjerterti (kan være i hvilken som helst farge), og  fjerner dermed

bunken fra bordet. Siden dette var hans siste ”håndkort”, og det ikke er noen ”trekkort”

tilgjengelig, fortsetter han ved å benytte et ”bordkort”. Han legger på hjertertre.

68) Alex, som allerede har tre andre treere, vurderer nå om han skal trekke inn treeren, eller

om han skal legge på de tre treerne han har fra før av. Han velger å legge på sine tre treere, og bunken i spill blir fjernet fra bordet. Han spiller så kløveråtte.

69) Janet som også er tom for ”håndkort”, trekker et ”bordkort”. Det er en ruterni. Hun blir derfor tvunget til å trekke inn kortet som ligger på bordet, samme ”bordkortet” hun akkurat hadde prøvd å benytte. De to kortene blir nå benyttet som ”håndkort”.

 

 

81) Alex vinner, siden han ikke har flere kort igjen.

 

 

95) Det er bare to spilleren igjen ved bordet. John og Michael. Stemningen er til å ta og kjenne

på. John har ett kort igjen, og han viser det til Michael mens han smiler. Det er en tier, og spillet er over.